Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Effekten av ångestdämpande läkemedel minskar om fiskar simmar i grupp

En ny avhandling från Umeå universitet visar att läkemedelsrester är mer beständiga i vattendrag än vad man tidigare trott. Studien ger också lugnande besked till de som fruktat att fiskar ska ta livshotande risker till följd av ångestdämpande läkemedel i vattenmiljön.
    Forskning.se: Effekten av ångestdämpande läkemedel minskar om fiskar simmar i grupp.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv