Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder

Granbarkborre. Foto: Gilles San Martin, cc.

Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för skador av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk. Fem år efter naturvårdsbränning eller luckhuggning kunde forskarna se att risken för skador ökar lokalt. Förekomsten av nyligen avverkade kalhyggen i närområdet ökar också risken.
    Forskning.se: Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv