Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 2 juli, 2020

En översikt över energiläget i Sverige

torsdag 2 juli, 2020 kl. 00:31

Energimyndigheten har publicerat ”Energiläget 2020 – en översikt”. En publikation som på några få sidor ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.    Det är en publikation med överskådlig information som passar många olika målgrupper. Den ger grundläggande kunskap om energisystemet i Sverige och passar nästan oavsett vilken förkunskap man har.    Statistiken sträcker […]

Forskare efterlyser observationer om fladdermöss

torsdag 2 juli, 2020 kl. 00:30

Långörad fladdermus. Har du sett en fladdermus? Då är forskarna i projektet BatMapper intresserade av att veta det. Syftet är att ta reda på hur fladdermöss påverkas av klimatförändringarna.    Forskning.se: Forskare efterlyser observationer om fladdermöss.    Stockholms universitet: Forskare efterlyser observationer om fladdermöss.    batmapper.org: BatMapper is a citizen science project to capture information on bats and their roosting locations […]

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020

torsdag 2 juli, 2020 kl. 00:29

Med denna ”utsökt vackra” broschyr vill Regeringen påminna om ändringar i lagstiftningen från halsårsskiftet som var och en är skyldiga att känna till.    Informationshäftet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2020.    Ladda ner häftet som pdf från Regeringskansliet: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020.

Sexton fartyg och fritidsbåtar k-märks

torsdag 2 juli, 2020 kl. 00:27

Däckaren Vinö. Foto: Privat. Sjöhistoriska museet k-märker ytterligare två fartyg och fjorton fritidsbåtar. Totalt ingår nu över 300 fartyg och båtar i den flotta som håller det maritima kulturarvet levande längs Sveriges kuster.    Läs mer på Nättidningen Svensk Historia: Sexton fartyg och fritidsbåtar k-märks.    På Sjöhistoriska museets hemsida finns listor över samtliga k-märkta fartyg och fritidsbåtar.

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata

torsdag 2 juli, 2020 kl. 00:26

Hur en växt fungerar beror på komplexa interaktioner mellan gener, proteiner och metaboliter. Men att identifiera dessa genetiska egenskaper är utmanande, särskilt när sekvensen av genomet (arvsmassan) inte är så bra. Nu har forskare från Umeå universitet hittat ett sätt att förbättra genominformationen från europeisk asp.    Forskning.se: Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv