Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Otillräckligt renat avloppsvatten hot mot hälsan

Avloppsvattnet måste renas från antibiotikaresistenta bakterier, menar Faisal Ahmad Khan som nu lägger fram sin avhandling vid Örebro universitet. Hans forskargrupp var först i Sverige med att hitta bakterier, som är resistenta även mot nya sorters antibiotika, i vattendrag och sjöar.
    Forskning.se: Otillräckligt renat avloppsvatten hot mot hälsan.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv