Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Hotet mot asken – toppen på ett isberg

Foto: Jean-Pol Grandmont, cc.

Om svampsjukdomen askskottsjuka slår ut Sveriges askbestånd skulle en rad arter av insekter, lavar, svampar och mossor drabbas hårt. Av de 483 arter som på olika sätt lever på askar bedöms 115 vara så beroende av askar att de löper risk att dö ut om askarna försvinner. Därför är det mycket viktigt att ta hand om de askindivider som har viss resistens mot sjukdomen, menar forskare från SLU.
    Forskning.se: Hotet mot asken – toppen på ett isberg.


Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv