Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 14 maj, 2020

Testa att docka Crew Dragon med ISS

torsdag 14 maj, 2020 kl. 00:07

SpaceX ska snart börja skicka astronauter till den internationella rymdstationen ISS i farkosten Crew Dragon.    Inför det har SpaceX byggt en webbaserad simulator där man kan testa hur det kan vara att docka en Crew Dragon-kapsel med ISS manuellt.    Simulatorn har olika kontroller där reglagen på vänstersidan kontrollerar farkostens riktning medan de till höger ser till så […]

EU vill minska beroendet av importerade läkemedel

torsdag 14 maj, 2020 kl. 00:06

Bild: EU-kommissionen. Cirka en tredjedel av EU-ländernas medicinska import är från länder utanför unionen. Beroendet av tredjeländer lyfts fram som en orsak till bristen på läkemedel. En ny strategi ska öka produktionen.    – Coronapandemin har visat oss mer än någonsin att vi behöver utveckla en ny läkemedelsstrateg. Vi måste producera läkemedel inom EU och se till […]

Praktiska tips för Mac-användare

torsdag 14 maj, 2020 kl. 00:05

Några saker Tyler Stalman ändrar på varje ny Mac som han installerar och några av hans favoritappar.

Gamla demokratier klarar svåra kriser bättre än nya

torsdag 14 maj, 2020 kl. 00:04

Foto: Markus Spiske, Unsplash. Risken är liten att etablerade demokratier med lång erfarenhet av demokratiskt styre bryter samman vid en kris, likt coronakrisen som vi nu upplever. Värre är det för nya demokratier, särskilt de med svagt civilsamhälle och svaga partier. Det visar ny forskning.    Forskning.se: Gamla demokratier klarar svåra kriser bättre än nya.

Hotet mot asken – toppen på ett isberg

torsdag 14 maj, 2020 kl. 00:02

Foto: Jean-Pol Grandmont, cc. Om svampsjukdomen askskottsjuka slår ut Sveriges askbestånd skulle en rad arter av insekter, lavar, svampar och mossor drabbas hårt. Av de 483 arter som på olika sätt lever på askar bedöms 115 vara så beroende av askar att de löper risk att dö ut om askarna försvinner. Därför är det mycket […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv