Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 9 april, 2020

Skärtorsdag

torsdag 9 april, 2020 kl. 00:07

Skärtorsdagsnatten är häxornas natt. Enligt sägnerna flyger häxorna på smorda kvastar till Blåkulla för att träffa Djävulen själv.    Ordledet ”skär” kommer av ordet ”skära”, som betyder rening. Skärtorsdagen sågs enligt äldre tradition som en reningens dag, genom syndaförlåtelsen och nattvarden. Därmed hade dagen i äldre katolsk tro en påtaglig religiös innebörd.    Men i dessa coronatider kanske blåkullaresan […]

Från sågspån till biodrivmedel – satsning för en fossilfri transportsektor

torsdag 9 april, 2020 kl. 00:05

Energimyndigheten har beviljat cirka 13 miljoner kronor till Preem. Stödet går till ett forskningsprojekt för att tillverka biodrivmedel av pyrolysolja i ett fullskaligt raffinaderi. Satsningen kan därmed bli betydelsefull i omställningen till en fossilfri transportsektor.    Energimyndigheten: Från sågspån till biodrivmedel – satsning för en fossilfri transportsektor.

Informationssatsning om coronaviruset

torsdag 9 april, 2020 kl. 00:04

MSB har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en stor informationssatsning för att nå ut med samordnad information om det nya coronaviruset. Målet är att människor ska känna till vad man själv kan göra för att bromsa smittspridningen och medverka till att begränsa dess samhällskonsekvenser.    Informationssatsningen består av tre delar.    Läs mer på MSB: Informationssatsning om […]

Mozilla har släppt Firefox 75

torsdag 9 april, 2020 kl. 00:03

Mozillas webbläsare Firefox har släppts i en ny version, den 75:e.    Mozilla lagt ner arbete på att designa om och förbättra webbläsarens adressrad. Den har blivit tydligare och texten har blivit större och med ett nytt typsnitt. Dessutom ska storleken på adressraden anpassas bättre efter hur stort webbläsarfönstret är.    Läs mer på The Mozilla blog: Latest Firefox […]

Migranter blir kvar där de först bosatte sig

torsdag 9 april, 2020 kl. 00:02

Foto: Carina Andrasson, MostPhotos. Den typ av bostadsområde eller region som flyktingar och andra migranter först bosätter sig i är också ofta det område där de stannar kvar. Det gäller både relativt fattiga områden och mindre orter, om det var där de först hamnade, visar kulturgeografisk forskning från Stockholms universitet.    Forskning.se: Migranter blir kvar där de […]

Unikt vrakfynd belyser järnexportens historia

torsdag 9 april, 2020 kl. 00:01

Dykare vid Osmundvraket på 28 meters djup. Foto: Jim Hansson. Ett vrakfynd strax norr om Dalarö i Stockholms skärgård har visat sig vara unikt – både skeppstekniskt och järnhistoriskt sett. Vraket dateras till 1500-talet, men skeppsmodellen har medeltida detaljer och är hittills okänd. Dessutom finns stora mängder järn i lasten, vilket är mycket ovanligt.    Läs mer […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv