Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 31 mars, 2020

Pandemin leder till minskad förorening i hela Europa

tisdag 31 mars, 2020 kl. 00:19

Koncentration av kvävedioxid över Frankrike. Nya data, baserade på observationer från Copernicus Sentinel-5P-satelliten, visar kraftiga minskningar av kvävedioxidkoncentrationer över flera större städer i Europa – inklusive Paris, Madrid och Rom.    För att begränsa spridningen av covid-19 genomför länder över hela världen strikta åtgärder – vilket sätter städer och till och med hela länder i karantän.    Satellitbilderna ovan […]

Hur påverkas du psykiskt av coronakrisen?

tisdag 31 mars, 2020 kl. 00:18

Foto: Carl Fredrik Sjöland, cc. En forskargrupp vid Mittuniversitetet vill undersöka hur social isolering, tilltro till myndigheter, förändrade vanor och oro över ekonomin i spåren av coronakrisen kan hänga samman med psykiska symtom som oro och depression. Och söker nu deltagare i studien.    Forskning.se: Hur påverkas du psykiskt av coronakrisen?

Drönartur genom San Francisco under karantän

tisdag 31 mars, 2020 kl. 00:17

Att köra genom San Francisco under pandemin är rent surrealistiskt. En stad som normalt är full av liv är näst intill tom på människor – en väldigt konstig tid …    Musiken är “La Guitarra Triste” av Cast of Characters.

Respiratoriskt coronavirus hos hundar i Sverige

tisdag 31 mars, 2020 kl. 00:16

Ett coronavirus som orsakar luftvägsproblem hos hundar har för första gången påvisats bland svenska hundar. Viruset, som är ett av flera smittämnen som kan orsaka så kallad kennelhosta, kom troligen till Sverige kring 2010, visar ny forskning. Möjligheten att ta fram ett vaccin mot viruset bedöms stor.    Forskning.se: Respiratoriskt coronavirus hos hundar i Sverige.

Hembygdsrörelsen satsar på lokalhistoria på nätet

tisdag 31 mars, 2020 kl. 00:15

Sveriges Hembygdsförbund publicerar över 400.000 historiska bilder och dokument på sin hemsida. Via kartfunktioner kommer besökarna att kunna ta del av material knutet till cirka 70.000 platser i Sverige.    De historiska bilderna och dokumenten har flyttats från webbplatsen Bygdeband till hembygdsrörelsens webbportal.    Sveriges Hembygdsförbund.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv