Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Låga halter kemiska föroreningar hos barn och ungdomar

Många är oroliga för kemiska föroreningar som finns i miljön och som kan hamna i kroppen. Livsmedelsverket har analyserat halter i blod och urinprover från barn och ungdomar i hela Sverige. Resultaten från undersökningen tyder på att det i de allra flesta fall handlar om små mängder av dessa ämnen och som inte bedöms vara skadliga för hälsan.
    Livsmedelsverket: Låga halter kemiska föroreningar hos barn och ungdomar.
    Livsmedelverkets samarbetsrapport: Contaminants in blood and urine fromadolescentsin Sweden (pdf).

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv