Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Årsredovisning för Regeringskansliet 2019

Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. Årsredovisningen består av resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.
    Här redovisas också arvoden till statsråden och ledande befattningshavare.
    Ladda ner årsredovisningen som pdf: Årsredovisning för Regeringskansliet 2019 (pdf 930 kB).

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv