Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nästa V-ledare från Grönköping?

Politisk karta kan ritas om. Sedan partiledaren för Vänsterpartiet (V), hr. J. Sjöstedt (V), aviserade sin förestående avgång som dylik (partiledare), har det spekulerats om vem som kan tänkas bliva hans efterträdare. Nu meddelar en ledamot av härv. kommunfullmäktige, hr f. förrädaren Hildor Peterzohn (V), att han ämnar kandidera för posten ifråga.
    Läs mer på Grönköpings Veckoblad.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv