Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Risknivån för covid-19 höjs till mycket hög

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.
    Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
    Utrikesdepartementet avråder från alla icke nödvändiga resor till hela Italien. Avrådan gäller tills vidare.
    Folkhälsomyndigheten: Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige.
    UD: Italien – avrådan.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv