Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 26 februari, 2020

Fram med tumstocken: Första gången i Sverige äldre engageras i ett massexperiment

onsdag 26 februari, 2020 kl. 00:29

Foto: Sven Mieke, Unsplash. Hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder för äldre? Det ska pensionärer, lärare och elever runt om i Sverige hjälpa forskare vid CASE vid Lunds universitet att ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2020 – Bostadsförsöket.    Professor Susanne Iwarsson, koordinator för CASE och chef för forskargruppen ”Aktivt och hälsosamt åldrande” vid Institutionen för […]

Nya tillståndsvillkor som speglar marknaden

onsdag 26 februari, 2020 kl. 00:28

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya tillståndsvillkor för Postnord. De villkor som PTS ställer på bolaget speglar den utveckling som sker på postmarknaden.    PTS styrelse har beslutat att Postnord fortsatt ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär bland annat att Postnord ska se till att alla i hela Sverige ska få en postservice med […]

Mobilen – ett växande arbetsmiljöproblem inom handeln

onsdag 26 februari, 2020 kl. 00:27

Att kunden tittar i sin mobil istället för på kassapersonalen i butiken har negativ inverkan på arbetsmiljön för de anställda, visar forskning vid Karlstad universitet och Högskolan i Borås.    Forskning.se: Mobilen – ett växande arbetsmiljöproblem inom handeln.

Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter

onsdag 26 februari, 2020 kl. 00:26

Foto: Katarina Fast Ehrlén, Stockholms universitet. För att bevara växt- och djurarter måste man inte bara ta hänsyn till de direkta effekterna av klimatförändringar utan också andra viktiga miljöfaktorer. Det kan vara förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar som ökad brandrisk.    Forskning.se: Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter.

Dagens energisystem kraschar i extremväder

onsdag 26 februari, 2020 kl. 00:25

Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder. En ökande andel förnybart ökar sårbarheten ytterligare. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu, menar forskare som räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer.    Forskning.se: Dagens energisystem kraschar i extremväder.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv