Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Sveriges luftkvalitet når inte målen

SVT rapporterar att Sveriges luftkvalitet inte når målen som är uppsatta. Många kommuner i landet överskrider gränsvärdena för nivåer av luftföroreningar.
    Jämfört med många andra länder är ändå luftkvaliteten i Sverige hög, men jämfört med miljömålen har vi en bra bit kvar enligt Naturvårdsverket.
    Exempel på kommuner som överskred gränsvärdena är Gotland, Södertälje och Sundsvall. Också Göteborg, Skellefteå, Stockholm, Uppsala, Umeå och Örnsköldsvik fick anmärkningar på för höga halter av kvävedioxid.
    SVT Nyheter: Sveriges luftkvalitet når inte målen.
    ivl: Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts (pdf).
    Naturvårdsverket: Luften i Sverige.
    Naturvårdsverket: Luftkvaliteten i realtid och preliminär statistik
    Naturvårdsverket: Luften i Sverige – Luftkvaliteten i tätorterna.
    SLB-analys: Luftföroreningskartor.
    SMHI: Luftkvalitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv