Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Snathanstatyn ej vandaliserad

Polishunden Karolina på vakt mot skadegörelse.

Polishund skyddar sportidolen! Statyn föreställande Grönköpings illustre fotbollsspelare, hr Sven-Nathan ”Snathan” Grönstedt, som nyligen placerats utanför Läspe Arena, har ännu ej utsatts för skadegörelse. Detta är ju annars något som stundom drabbar vissa skulpturer, ehuru dessa givetvis brukar vara placerade utsocknes.

Vid nästkommande möte i Grönköpings Gille debatteras den brännande aktuella frågan, huruvida vissa partiers (V och GD) opinionsmässiga framgångar främst beror å dessas egna förtjänster eller å andra partiers (S och M) kommunikativa eller ideologiska brister.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv