Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 24 februari, 2020

Sveriges luftkvalitet når inte målen

måndag 24 februari, 2020 kl. 00:44

SVT rapporterar att Sveriges luftkvalitet inte når målen som är uppsatta. Många kommuner i landet överskrider gränsvärdena för nivåer av luftföroreningar.    Jämfört med många andra länder är ändå luftkvaliteten i Sverige hög, men jämfört med miljömålen har vi en bra bit kvar enligt Naturvårdsverket.    Exempel på kommuner som överskred gränsvärdena är Gotland, Södertälje och Sundsvall. Också Göteborg, […]

Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener

måndag 24 februari, 2020 kl. 00:43

Foto: metamorworks. Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. Detta enligt en ny studie ledd av LiU-forskare. Forskarna hoppas att deras tillvägagångssätt på sikt ska kunna tillämpas inom precisionsmedicin och individanpassad behandling.    Linköpings universitet: Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener.

Dataspel hjälper barn att själva bestämma över sin vård

måndag 24 februari, 2020 kl. 00:40

Barn har rätt att vara delaktiga i beslut om sin livssituation och sin hälsa. Med hjälp av dataspel kan barn med sjukdomar och funktionsvariationer lättare kommunicera om sin egen vård – också om de svåraste frågorna. Dataspelet är skapat av forskare vid Högskolan i Halmstad.    Forskning.se: Dataspel hjälper barn att själva bestämma över sin vård.

Kvinnor och män kan drabbas olika av sömnapné

måndag 24 februari, 2020 kl. 00:39

Många studier visar samband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom. Och flera pekar på att upprepade andningsuppehåll under drömsömn kan vara specifikt skadliga. Nästan alla är gjorda på män. Nu ska forskare vid Uppsala universitet undersöka om det finns skillnad på hur män och kvinnor drabbas.    Forskning.se: Kvinnor och män kan drabbas olika av sömnapné.

Snathanstatyn ej vandaliserad

måndag 24 februari, 2020 kl. 00:38

Polishunden Karolina på vakt mot skadegörelse. Polishund skyddar sportidolen! Statyn föreställande Grönköpings illustre fotbollsspelare, hr Sven-Nathan ”Snathan” Grönstedt, som nyligen placerats utanför Läspe Arena, har ännu ej utsatts för skadegörelse. Detta är ju annars något som stundom drabbar vissa skulpturer, ehuru dessa givetvis brukar vara placerade utsocknes. Vid nästkommande möte i Grönköpings Gille debatteras den […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv