Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 20 februari, 2020

SpaceX tänker skicka turister till rymden

torsdag 20 februari, 2020 kl. 00:47

Foto: SpaceX. Elon Musks rymdföretag SpaceX kommer tillsammans med reseföretaget Space Adventure börja skicka turister till rymden. Enligt avtalet med Space Adventures ska fyra turister åka i en omloppsbana runt jorden under fem dagar.    Resan är tänkt ske någon gång i slutet av nästa år och mitten på 2022.    Space Adventures: Space Adventures Announces Agreement with SpaceX […]

Så mycket har temperaturen redan ökat

torsdag 20 februari, 2020 kl. 00:46

Temperaturen 2019 jämfört med förindustriell tid (åren 1880–1899). Uppvärmningen går fortare närmare polerna – därför har temperaturen i Sverige ökat mer än världen som helhet.    Förra året var det fjärde varmaste som uppmätts på jorden. Samtidigt ökar temperaturen i Sverige mer än globalt. Sedan 1860 har temperaturen i Sverige ökat med 1,5 grad, vilket är högre […]

Ointresse för dricksvattnet bland kommunpolitiker

torsdag 20 februari, 2020 kl. 00:45

Vårt dricksvatten är inte en prioriterad fråga bland kommunala politiker och tjänstemän. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som även pekar på de konsekvenser detta kan få, som att gamla reningsverk och rör inte ersätts för att dricksvattenförsörjningen ska fungera i framtiden.    Forskning.se: Ointresse för dricksvattnet bland kommunpolitiker.

Marina bakterier som miljöövervakare i havet

torsdag 20 februari, 2020 kl. 00:44

Marina bakteriers genuttryck kan vara en värdefull sensor för att upptäcka miljöförändringar orsakade av oss människor. Bakterierna hjälper dessutom till att rena haven och på sikt kan de förhoppningsvis rena dricksvatten från skadliga miljögifter, menar forskare marinekologi vid Linnéuniversitetet.    Forskning.se: Marina bakterier som miljöövervakare i havet.

Vården missar andra hälsoproblem hos patienter med depression

torsdag 20 februari, 2020 kl. 00:43

Personer med svårbehandlad depression lider ofta av samsjuklighet, exempelvis personlighetssyndrom eller ångestsjukdomar. Forskare vid Lunds universitet har jämfört olika metoder för att utreda patienter med depression. Det visar sig att den metod som är praxis inom specialistpsykiatrin inte fångar upp samsjuklighet i tillräcklig utsträckning.    Forskning.se: Vården missar andra hälsoproblem hos patienter med depression.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv