Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Svenska medier i protest mot Kina

Svenska medieföretag menar att Kina hotar pressfriheten och att EU gemensamt måste protestera mot Kina. Idag vänder sig medieföretagen till Sveriges regering.
    I uttalandet tar medieorganisationen Utgivarna upp Kinas ambassadör Gui Congyous agerande. De menar att han upprepade gånger försökt underminera Sveriges tryck- och yttrandefrihet med falska påståenden och hot. Ambassadören har vid upprepade tillfällen kritiserat såväl enskilda publiceringar som journalister. En särskilt infekterad fråga har varit den fängslade svenske förläggaren Gui Minhai.
    Läs hela uttalandet på Utgivarnas hemsida: Markera kraftigare mot Kinas försök att påverka pressfriheten.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv