Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Miljözon klass 2 införs nu i Stockholm

Hornsgatan Foto: Wikimedia Commons, cc.

Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan från och med den 15 januari 2020. Miljözonen ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.
    Miljözonen införs för att förbättra luftkvaliteten på Hornsgatan och närliggande gator. Genom att endast tillåta vissa typer av fordon minskar kvävedioxidhalterna i luften.
    Stockholms stad: Miljözon på Hornsgatan.
    Stockholms stad: Miljözon – krav på tunga fordon.
    Teknikens Värld: Miljözoner i Stockholm kan påverka klimatet negativt.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv