Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Transplantation av livmoder är etiskt lika problematiskt som altruistiskt surrogatmödraskap

Kvinnor kan utsättas för påtryckningar.

År 2014 föddes det första barnet som kommit till med hjälp av en donerad livmoder. Fastän forskningen kring livmodertransplantationer fortfarande är i sin linda ses donationerna av många som en framgång. Forskare vid bland annat Linköpings universitet har undersökt etiska aspekter av livmodertransplantation. Resultatet visar att livmodertransplantation med levande donatorer etiskt är lika problematiskt som altruistiskt surrogatmödraskap.
    Linköpings universitet: Transplantation av livmoder är etiskt lika problematiskt som altruistiskt surrogatmödraskap.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv