Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Arkiv för 30 september, 2018

Veckans bilder

söndag 30 september, 2018 kl. 04:53

Det tas många sköna bilder … En del av alla de tusentals pressbilder som tagits i världen under veckan som gått och som du säkert inte sett i svensk media.    Photos of the Week: Norway Surf, Monkey Drummer, Underwater Offense (35 foton).

Vem skulle du köra över?

söndag 30 september, 2018 kl. 04:53

Moral Machine. Ska en självkörande bil undvika att köra på en grupp fotgängare genom att styra in i en vägg, så att i stället bilens passagerare skadas? Här kan du testa olika etiska dilemman som forskare vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) har skapat. Du får hjälp att fördjupa dina egna funderingar samtidigt som du […]

Kulturellt kompetenta robotar är framtiden inom äldrevårdenitet

söndag 30 september, 2018 kl. 04:52

Testas av äldre med olika kulturell bakgrund. Framtidens robotar ska hjälpa de äldre och samtidigt anpassa sig till kulturen hos den individ de tar hand om. Nu ska de första av dessa robotar testas på äldreboende inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet Caresses där AI-forskare från Örebro universitet deltar.    Forskning.se: Kulturellt kompetenta robotar är framtiden inom […]

Om livsvillkoren för bröstcancerdrabbade kvinnor och deras familjer

söndag 30 september, 2018 kl. 04:51

Diagnosen en chock. En kvinna med bröstcancer kastas mellan hopp och förtvivlan. Utåt försöker många att behålla fasaden, men inåt brottas många med negativa känslor. De behöver stöd av varandra i familjen och av sjukvården. En ny avhandling ger djupare förståelse av livsvillkoren för bröstcancerdrabbade kvinnor och deras familjer.    Forskning.se: Om livsvillkoren för bröstcancerdrabbade kvinnor och […]

Transplantation av livmoder är etiskt lika problematiskt som altruistiskt surrogatmödraskap

söndag 30 september, 2018 kl. 04:49

Kvinnor kan utsättas för påtryckningar. År 2014 föddes det första barnet som kommit till med hjälp av en donerad livmoder. Fastän forskningen kring livmodertransplantationer fortfarande är i sin linda ses donationerna av många som en framgång. Forskare vid bland annat Linköpings universitet har undersökt etiska aspekter av livmodertransplantation. Resultatet visar att livmodertransplantation med levande donatorer […]

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv