Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Psykisk ohälsa bland unga som mobbas och nättrakasseras

Tydliga könsskillnader fanns i alla studier. (Bild: Mostphotos.)

Den psykiska ohälsan är omfattande bland unga som utsätts för mobbning, nättrakasserier och fysiskt våld. Det bekräftas av en ny avhandling från Lunds universitet. Resultaten visar bland annat att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och nättrakasserier även vid enstaka händelser.
    Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige är ett stort och växande problem, något som bland annat drabbade, närstående, skolpersonal och myndighetsrapporter vittnar om. Det är också ett viktigt skäl till att Maria Fridh, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet samt läkare med folkhälsoinriktning i Region Skåne, valde att studera ämnet närmare:
    – Det är alarmerande att så många unga mår dåligt. Förutom det lidande som psykisk ohälsa i sig innebär, så riskerar problem i unga år ge allvarliga konsekvenser längre fram i livet. Det visar tidigare forskning inom fältet.
    Lunds universitet: Psykisk ohälsa bland unga som mobbas och nättrakasseras.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv