Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny metod – odlar hjärnceller på två veckor

På bilden syns astrocyter som odlats fram från embryonala stamceller. Dessa liknar mycket väl de astrocyter som finns i hjärnan hos vuxna människor, både vad gäller utseende, genetiska profil och i funktion. (Bild: Isaac Canals.)

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat ett sätt att på kort tid odla fram funktionella hjärnceller, kallade astrocyter, från embryonala stamceller. Astrocyter har en betydande roll vid neurodegenerativa sjukdomar. Den nya metoden kortar ned tiden det tar att producera cellerna från månader till två veckor och studien publiceras nu i Nature Methods.
    – Det här gör att vi nu på ett mycket enklare sätt än förr kan studera astrocyters roll vid olika sjukdomstillstånd, menar Henrik Ahlenius, en av forskarna bakom studien.
    Trots att man under lång tid känt till de stjärnformade gliacellerna i vår hjärna, så kallade astrocyter, är det först under senare tid man insett hur viktiga dessa hjärnceller faktiskt är. Istället för att, som man tidigare trott, bara ha en stödfunktion, spelar dessa celler en viktig roll i hjärnan bland annat vid demenssjukdomar och ALS.
    Lunds universitet: Ny metod – odlar hjärnceller på två veckor.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv