Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Båttransport vid Elblagkanalen

Båttransport vid Elblagkanalen i Polen. (Foto: Powiat.)

Elblagkanalen, även kallad Elblag-Ostroda-kanalen, är en 150-årig kanal i Polen, som går från Elblag till Ostroda. På över 80 km längd är det den längsta navigerbara kanalen som fortfarande används i Polen. Det är också en av de mest intressanta kanalerna i Europa.
    Elblagkanalen är unik på sitt speciella val av teknik för att ta itu med ett särskilt svårt avsnitt av kanalen där vattennivån stiger med 100 meter. Denna speciella sektion ligger mellan Druzno Lake och Piniewo Lake, ett avstånd på ca 10 km. Eftersom skillnaden i höjd var för stor var det opraktiskt att bygga en traditionell sluss. Istället används ett genialt system med lutande plan där båtarna lyfts ur vattnet och placeras i spår och släpas över torra marken.
    The Inclined Boat Lifts of Elblag Canal.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv