Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Olikheter i immunförsvaret skapar konflikt mellan könen

Trastsångare. (Foto: August Thomasson.)

I en unik studie har forskare vid Lunds universitet för första gången konstaterat att det föreligger en könskonflikt i immunförsvaret hos djur. Honorna har för hög variation i immunförsvarets gener, hanarna har för låg. Konflikten beskrivs som ett “Moment 22” som inte går att komma ur eftersom egenskaperna styrs av samma gener hos båda könen.
    Biologer vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund har studerat en population trastsångare i Mellansverige. I studien ingår data framtagna under 20 år. Forskarna har sekvenserat immunförsvarsgenerna (så kallade MHC-gener, Major Histocompatibility Complex) och jämfört hur variationen av dessa gener påverkar hanar, honor och deras avkommor.
    Lunds universitet: Olikheter i immunförsvaret skapar konflikt mellan könen.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv