Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Storbritanniens användarstyrda järnvägsövergångar

Komplicerat att korsa järnvägsspåret.

Förenade kungariket har cirka 6-500 nivåkorsningar på sitt utbredda järnvägsnät, varav ett otroligt stort antal, 5.000 är användarstyrda. Dessa korsningar är obevakade och manövreras manuellt av förare och fotgängare. Ingen skötare eller vakt är närvarande.
    För att kunna använda en användarstyrd nivåövergång måste föraren gå ur sitt fordon, titta åt båda håll och lyssna så att ett tåg inte närmar sig, öppna portarna på båda sidor om korsningen, ta sig in i fordonet igen och köra över, ta sig ut ur fordonet igen och stänga grindarna innan han/hon kan lämna platsen. Vid vissa korsningar finns en telefon och man förväntas ringa närmaste “ställverk” för råd om eventuellt kommande tåg innan grindarna öppnas. Andra har miniatyrlampor för att berätta för användarna när det är säkert att öppna grindarna.
    Britain’s User Worked Level Crossings.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv