Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Preliminär fördelning av välfärdsmiljarderna 2019

Regeringens välfärdsmiljarder fördelas …

För att ge kommuner och landsting planeringsförutsättningar inför 2019 redovisar Finansdepartementet en preliminär fördelning av de 5 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som 2019 fördelas utifrån flyktingmottagande.
    Fördelningen baseras på antalet asylsökande 31 maj och antalet kommunmottagna 2014 till maj 2018. Jämfört med 2018 fördelas 2019 ytterligare 2 av de 10 välfärdsmiljarderna, totalt 5 miljarder kronor, utifrån folkmängd via anslaget för kommunalekonomisk utjämning, med ett enhetligt belopp per invånare. År 2021 kommer samtliga 10 välfärdsmiljarder fördelas per invånare via den kommunalekonomiska utjämningen.
    Ladda ner som pdf:
    Preliminär fördelning 2019 av den del av välfärdsmiljarderna till kommunerna som fördelas utifrån flyktingmottagande.
    Preliminär fördelning 2019 av den del av välfärdsmiljarderna till landstingen som fördelas utifrån flyktingmottagande.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv