Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Krafttag mot jodbrist i Europa

Efter att frivillig industriell jodberikning av bordssalt infördes i Sverige har jodkonsumtionen legat i linje med vetenskapliga rekommendationer. Nu följer andra länder efter.. (Foto: Matton.)

Åttio år efter att Sverige införde jodberikning av bordssalt förblir jodbrist ett hot mot den globala folkhälsan. I flera europeiska länder är jodintaget för lågt bland befolkningen. Nu ska ett nätverk av experter ge förslag på lämpliga åtgärder.
    Att jodberika eller att inte jodberika bordssalt? Det borde inte ens vara en fråga. Redan lindrig jodbrist under fosterstadium och de första levnadsmånaderna kan hämma utvecklingen av vitala organ och tillhör även de vanligaste orsakerna till mental utvecklingsstörning.
    I Sverige är jodbrist i princip utrotad, men i många länder förblir det ett reellt hot mot folkhälsan.
    Uppsala universitet: Krafttag mot jodbrist i Europa.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv