Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

”Det finns inga vinnare i ett land som dras isär”

Ekonomiskhistorikern Kerstin Enflo och hennes kollegor har mätt hur mycket produktionen av varor och tjänster varierar inom Sverige från 1860-talet och fram till nu. Ju högre upp på skalan, desto större skillnad mellan områdena.
(Grafik: Catrin Jakobsson.)

En landsbygd som utarmas på samhällsfunktioner. Städer där bostäderna blir så dyra att det blir svårt för en medelinkomsttagare att få en rimlig levnadsstandard. Och allt större skillnader mellan länen i hur mycket varor och tjänster som produceras. Kerstin Enflo, forskare i ekonomisk historia, förklarar riskerna i ett land där klyftorna växer.
    – Idag har Stockholms län ungefär 40 procent högre regional BNP per capita än det nationella snittet. En tredjedel av alla varor och tjänster i Sverige produceras i Stockholm, säger Kerstin Enflo.
    Lunds universitet: ”Det finns inga vinnare i ett land som dras isär” (med video).
    Läs mer i analysen som publicerades av SNS: Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys (pdf).

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv