Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Frågor om prostatacancer ska lösas när databaser knyts ihop

Big Data-projektets hemsida.

Nu ska data från sammanlagt mer än 400.000 patienter i olika länder öka kunskapen om och förbättra vården vid prostatacancer. Det sker i det internationella Big Data-projektet PIONEER där Lunds universitet har en framträdande roll.
    Trots intensiv forskning finns många obesvarade frågor kring prostatacancer som är en av de vanligaste cancersjukdomarna.
    Sjukdomen är mångfacetterad med flera undertyper samtidigt som det finns olika tillvägagångssätt för diagnostik och behandling. Vård och behandling varierar också länder emellan.
    Det EU-finansierade projektet PIONEER samlar 32 partner från nio länder, och lanserades nyligen i Amsterdam. Från Sverige deltar bland andra Lunds universitet genom Anders Bjartell, professor i urologi och Susan Evans Axelsson, biträdande laboratorieforskare i samma forskargrupp.
    Lunds universitet: Frågor om prostatacancer ska lösas när databaser knyts ihop.
    PIONEER, The European Network of Excellence for Big Data in Prostate Cancer.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv