Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Oväntat om hur vårt dricksvatten renas

Nya sandfilter iordningsställs i Rinsjöverket i Skåne. Men de äldre renar allra bäst, visar ny forskning – där har nämligen en koloni av mikroorganismer hunnit bosätta sig. (Foto: Sandy Chan.)

Fler än två miljoner svenskars dricksvatten filtreras genom sand och grus. En unik på plats-studie i Ringsjöverket i Skåne visar att gamla sandfilter är effektivare än nya. Orsaken? I de äldre finns ett utvecklat ekosystem av hungriga bakterier som renar vattnet. De nya resultaten banar väg för både effektivare filter och varningssystem.
    Sandy Chan och Catherine Paul, forskare i teknisk vattenresurslära respektive teknisk mikrobiologi vid LTH, har undersökt en av de vanligare vattenreningsmetoderna i Sverige: sandfiltrering. Deras rön visar, lite oväntat, att äldre sand- och gruslager fungerar bättre än nya.
    Förklaringen handlar om mikroorganismer. Det är alltså inte bara sandkornen som gör grovgörat genom att mekaniskt filtrera bort smuts från vatten – vilket man trodde när de här anläggningarna en gång började byggas i slutet av 1800-talet.
    Lunds universitet: Oväntat om hur vårt dricksvatten renas.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv