Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Chatbots-historia

Från Eliza till Tay.

En chatbot är ett datorprogram som bedriver en konversation via auditiv eller textmetoder. Sådana program är ofta utformade för att på ett övertygande sätt simulera hur en människa skulle bete sig som en samtalspartner och därmed passera Turingtestet – ett test av artificiell intelligens utformat av Alan Turing 1950.
    Chatbots används vanligtvis i dialogsystem för olika praktiska syften, inklusive kundtjänst eller informationsinhämtning. Här är en infografik om historien kring chatbots från Eliza 1966 till Tay 2016.
    The History of Chatbots.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv