Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nya rön om evolutionen kan rädda hotade arter

Hanne av den mindre arten blåbandad jungfruslända (Calopteryx splendens). De blå vingfläckarna förekommer bara hos hannar av denna art, honor saknar blå fläckar på vingarna. (Foto: Erik Svensson.)

Traditionellt har den evolutionära utvecklingen inom en insektsart förklarats med att honor väljer hannar bland annat beroende på hur stora de är, så kallad assortativ parning. Sådana parningsmönster har delvis även ansetts förklara varför isoleringen mellan arter bibehålls. Nya forskningsresultat från Lunds universitet visar på motsatsen: assortativ parning bryter snarare ned än bevarar den sexuella barriären mellan arter, vilket kan leda till att arter dör ut. Den nya kunskapen kan få betydelse inom naturvård och artbevarande.
    Forskarna vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund har studerat den morfologiska variationen hos två närbesläktade arter jungfrusländor, den mindre blåbandade jungfrusländan och den större blå jungfrusländan. Forskarna har undersökt hur denna variation i utseende, form och storlek påverkar sannolikheten att jungfrusländorna parar sig, såväl inom arten som mellan de två arterna.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv