Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Karvade döda träd blir offentlig konst

Träsnideri i Orr Park i Montevallo, Alabama, USA.
(Foto: Wikimedia Commons, cc.)

Träd har lång livslängd, men så småningom dör även de av ålderdom eller dukar under för sjukdomar eller skadas i åskväder och orkaner. När träden i stadsrum dör och visar tecken på att välta eller brytas, kan staden besluta att ta bort dem för att öka säkerheten för människorna runt omkring.
    De återstående stubbarna ger sedan en fantastisk möjlighet för slöjdare att visa upp sin talang och liva upp området samtidigt. Här är nio städer som visar oss att inte alla delar av den offentliga konsten måste involvera stål, granit och betong.
    Carving Dead Trees Into Public Art.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv