Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Miljöåtgärder både minskar och ökar övergödningen

Illustration av studiens metod.

EU-revisorerna kritiserade nyligen Sveriges arbete med att minska övergödningen av Östersjön. Ett problem är att vi har för dålig kunskap om hur miljöstöden i jordbrukspolitiken i praktiken påverkar näringsläckaget. I en ny studie visar AgriFood dels hur vi kan mäta den samlade effekten av alla miljöåtgärder som vidtas, och dels vilka stöd som är bäst på att minska läckaget av näringsämnen.
    Genom att koppla samman uppgifter om miljöstöd för nästan 40 000 gårdar med uppgifter om näringsinnehåll i vattenprover från 4 300 sjöar och vattendrag i hela landet görs en närmast heltäckande empirisk utvärdering av miljöstödens effekter på näringsläckaget.
    – Den sammankoppling av data som vi gör har aldrig gjorts tidigare, varken för Sverige eller något annat land, förklarar Martin Nordin, nationalekonom på AgriFood och en av författarna bakom studien.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet (där finns också länk till ett pdf-dokument om ämnet).

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv