Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Örebrostudie visar att krävande arbete halverar Alzheimer-risk

Komplexa arbeten halverar risken att få Alzheimer.

Risk att få demenssjukdomen Alzheimer halveras för personer som har komplexa arbeten. Kemikalier och elektromagnetiska fält i sin tur ökar risken att drabbas.
    Det visar en kunskapssammanställning gjord av Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin, professorer vid Örebro universitet.
    – För att minska risken för Alzheimer skulle den optimala arbetsplatsen minimera exponering för kemikalier och starka elektromagnetiska fält samt innehålla arbetsuppgifter som stimulerar till intellektuellt arbete, säger Lars-Gunnar Gunnarsson som är biträdande professor i neurologi, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin.
    Läs mer på Örebro universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv