Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Här produceras knappt något skräp alls

80 procent av allt avfall återvinns vilket har lett till mindre kostnader och bättre miljö i regionen.

Den lilla staden Kamikatsu i sydvästra Japan bestämde redan 2003 att alla som bodde där skulle börja följa ett nytt och rätt så strängt återvinningsinitiativ.
    Det innebar att invånarna skulle tvätta samt sortera allt som inte går att kompostera i 34 olika återvinningskategorier. Det som går att kompostera måste tas om hand hemma i den egna komposten.
    Saker som inte kan återvinnas eller komposteras rekommenderar man att återanvända eller lämna på en speciell plats där andra invånare kan komma och ta hand om det. Det som verkligen måste slängas grävs ner i jorden.
    Invånarna måste själva ta sitt skräp till återvinningsstationen då staden inte har några sopbilar eller sophämtare.
    The Guardian: Waste not, want not.
    BBC News: Living in a world without waste.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv