Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Forskare: ”Sex gånger dyrare om du väljer bilen”

Sex gånger dyrare med bil än med cykel. (Foto: Wikimedia Commons, cc.)

Det blir sex gånger dyrare för dig och samhället om du tar bilen istället för cykeln. Det visar en studie av cykelstaden Köpenhamn som lundaforskaren Stefan Gössling analyserat. Därmed har man för första gången fått en prislapp på hur mycket bilen kostar jämfört med cykeln.
    I den jämförande studien har Stefan Gössling från Lunds universitet tillsammans med Andy S. Choi från University of Queensland undersökt en kostnad-nytta-analys som Köpenhamns kommun använder för att bedöma om ny cykelinfrastruktur ska byggas. Det vill säga hur mycket bilen kostar samhället och vilka fördelar den har jämfört med cykeln när det gäller bland annat luftföroreningar, klimatförändringar, resväg, buller, vägslitage, hälsa och trängsel i Köpenhamn.
    Sammanfattningsvis visar studien att bilen har en mer negativ påverkan på samhällsekonomin jämfört med cykeln:
    – Om samhällets och så kallade privata kostnader (som ligger på individen) räknas samman blir bilens påverkan per kilometer 0,50 Euro och cykelns påverkan 0,08 Euro. Det blir alltså sex gånger dyrare om du väljer bilen istället för cykeln som transportmedel, skriver Stefan Gössling från Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv