Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Är tomat en frukt?

Frukt eller grönsak? (Foto: Wikimedia Commons, cc.)

Den klassiska grönsak/frukt-berättelsen är en kinkig historia om tomater. År 1886 hade importören John Nix och hans kollegor landat en last av västindiska tomater i hamnen i New York, där tulltjänstemannen – en Edward Hedden – krävde betalning av en tioprocentig skatt enligt ”Tariff Act” från 1883, vilken var skattesatsen för ”utländska grönsaker”.
    Nix, som kände sin botanik, invände med motiveringen att tomaten – en frukt – bör vara skattefri. Fallet avgjordes till slut av Högsta domstolen 1893, där domaren Horace Gray dömde till förmån för grönsaker.
    Is a Tomato a Fruit? It Depends on How You Slice It.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv