Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Dold infektion förkortar livslängden

Trastsångare. (Foto: Tomas Detlaff.)

Nu visar forskning att milda infektioner utan sjukdomssymptom ändå kan ge allvarliga konsekvenser för livslängden hos de drabbade. Studien har gjorts på malariainfekterade flyttfåglar. Infektionen tycks snabba på själva åldrandet genom att kromosomerna förkortas fortare än normalt.
    Hittills har man inom forskarvärlden trott att milda infektioner, alltså utan sjukdomssymptom, inte påverkar överlevnad och förökning. Men en ny studie visar att en malariainfektion som för stunden saknar tecken på negativa effekter ändå påverkar i det fördolda och till slut får svårartade konsekvenser i form av förkortad livslängd hos de drabbade.
    – Om detta skulle vara en generell mekanism även för andra typer av milda, kroniska infektioner, vilket är fullt möjligt, så är vår studie av stort intresse för att förstå vilka effekter som milda sjukdomar kan ha hos andra organismer inklusive människa, säger Dennis Hasselquist, professor på biologiska institutionen vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv