Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Protein kan skydda mot fetma och typ 2 diabetes

Infografik som visualiserar spam.

SIK2 är ett protein som framförallt förekommer i fett. Forskare vid Lunds universitet som har studerat proteinets roll i fettceller har gjort nya fynd som kan bidra till ökad förståelse för hur fetma leder till insulinresistens och typ 2 diabetes.
    Insulinresistens innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt. Det gör att cellerna inte kan tillgodogöra sig energin från näringsämnena i blodet efter en måltid. Många överviktiga utvecklar insulinresistens, men det är inte klarlagt varför. Alla överviktiga utvecklar inte heller typ 2 diabetes.
    – En teori för varför vissa feta drabbas av insulinresistens är att deras fettväv inte är tillräckligt bra på att lagra fett, vilket leder till fettansamling på andra ställen, som i muskler och lever. Vi vet att fetma som innebär att man är tjock ”på mitten” av kroppen, innebär en större risk för typ 2 diabetes, säger Olga Göransson som lett studien som nu publicerats i Journal of Cell Science.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv