Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Ny forskning ger bättre proteser för patienterna

Utvecklingen har gått framåt.

Det pågår en ständig utveckling av proteser, men hur bra är de för patienten? I en ny doktorsavhandling vid Lunds universitet har Mats Molt genomfört en omfattande studie av ett knäprotessystem. Resultatet pekar på färre framtida omoperationer.
    I takt med att de som behöver en knäprotes är allt yngre, tyngre och mer fysiskt aktiva än gårdagens patienter ställer det också andra krav på knäproteserna. Det här konstaterar överläkaren på ortopediska kliniken vid Hässleholms sjukhus, Mats Molt, i sin doktorsavhandling som lades fram vid Lunds universitet den 11 december. För att säkerställa att proteserna klarar tuffare villkor måste vården ha tillgång till särskilt anpassade mätmetoder. Mats Molt har därför undersökt ett nytt protessystem med hjälp av RSA-tekniken vilket gett lovande resultat.
    RSA står för radiostereometrisk analys av röntgenbilder och är en teknik inom ortopedi vilken uppfanns av Göran Selvik, läkare och ingenjör i Lund på 70-talet; nu används metoden världsvida. Metoden kan användas för att i ett tidigt skede fånga upp lägesförskjutningar på mikronivå vilka senare kommer att ge upphov till att proteser lossnar.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.
    Mer om RSA-tekniken.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv