Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Hur snabbt man åldras beror på ens föräldrar

Hos människor finns ett samband mellan pappans ålder och längden på barnets telomerer.

I jakten på bättre kunskap om hur vi åldras har forskare från Lunds universitet nu tagit hjälp av småfåglar. I en ny studie har forskarna undersökt olika faktorer som påverkar om fågelungarna föds med långa eller korta kromosomändar, så kallade telomerer.
    Arvsmassan i våra celler består av gener som sitter uppradade på kromosomer. Kromosomernas ytterändar kallas telomerer, och dessa skyddar kromosomerna från att klibba ihop med varandra. Ju längre telomererna är desto längre tid kan kromosomerna fungera. Och omvänt, ju kortare dessa ändar är desto mindre tid har kromosomerna, och därmed även cellen, kvar i dugligt skick. Mer kunskap om telomerer kan därför vara av värde för att förstå processen bakom hur vi och andra djur åldras.
    I den aktuella studien har forskare från Lunds universitet letat efter förklaringar till varför telomerernas längd varierar hos nyfödda individer. Uppenbarligen är det en fördel att påbörja livet med längre telomerer än tvärtom.
    Det är anmärkningsvärt att det redan tidigt i livet finns så stora skillnader mellan enskilda individer, både hos människor och djur, säger Ashgar Muhammad, en av forskarna bakom studien.
    Läs hela pressmeddelandet från Lund universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv