Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Risken för typ 2 diabetes påverkas i fosterlivet

Redan i fosterlivet utsätts fostret för omständigheter som kan påverka risken för sjukdomar senare i livet.

Redan i fosterlivet utsätts fostret för omständigheter som kan påverka risken för sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, senare i livet. För att minska riskerna för sjukdomsutveckling bör därför tiden under graviditeten inkluderas i riktlinjerna för hur vi förbygger typ 2-diabetes. Det menar forskare vid Lunds universitet som nu presenterar en översikt kring forsterprogrammering.
    Utvecklingen av typ 2-diabetes är ett ”moment 22”. I takt med att övervikt och fetma ökar, ofta med förhöjda blodsockernivåer som följd, ökar också antalet kvinnor som riskerar att drabbas av graviditetsdiabetes. Forskning har också visat att barn till mödrar med graviditetsdiabetes löper större risk att senare i livet drabbas av fetma och diabetes och så fortsätter det i en ond cirkel.
    I tidskriften Diabetes, Metabolic Syndrome & Obesity presenterar Paul Franks och Angela Estampador en översikt av de nya rön som framkommit inom fosterprogrammering de senaste decennierna. Fosterprogrammering är ett begrepp som innebär att händelser i fosterlivet kan orsaka förändringar som påverkar kroppens funktioner och sjukdomsrisk hos den vuxna individen.
    Läs hela pressmeddelandet på Lund universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv