Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Cyklisters singelolyckor

Damcykel bättre alternativ för äldre. Därför föreslår forskare vid VTI att även männen väljer damcykel, för att undvika den högre mittstången.

Varje år omkommer i genomsnitt fem cyklister i singelolyckor och av alla cyklister som söker akutsjukvård har åtta av tio skadats i en singelolycka. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har nu studerat denna typ av olyckor för att se hur de kan undvikas. Resultatet som redovisas i VTI-rapport 779 visar att nästan hälften av olyckorna kan relateras till vägutformning eller drift- och underhåll.
    /…/
    Männen dominerar bland både svårt skadade och omkomna i singelolyckor. Äldre åldersgrupper förekommer i större utsträckning än yngre i både dödsolyckorna och i de svåra olyckorna. De svåra skador som drabbar äldre är främst höftskador, vilket kan bero på att det bland äldre inträffar fler olyckor vid låga farter eller vid av- och påstigning av cykeln. Detta visar på ett behov av cyklar som är bättre anpassade för äldre, exempelvis med lägre insteg och en sittposition närmare marken.
    Läs mer på VTI: Cyklisters singelolyckor. Analys av olycks- och skadedata samt djupintervjuer. Rapporten finns i pdf-format, som kan laddas ner på länken.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv