Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Infekterade datorer i Sverige

37636 infekterade datorer i Sverige.

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Just nu håller man på att bygga om sin webbplats.
    Enligt statstik från perioden 2013-02-18 – 2013-03-17 hittades totalt 37636 infekterade datorer med unika IP-adresser, varav 31038 kunde positioneras och 35140 kunde bindas till en organisation.
    Läs mer på Cert.se.

Man kan knappt tro det,
men i dag är det faktiskt
VÅRDAGJÄMNING!

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv