Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

KOL-patienter riskerar farliga bakterieinfektioner

Att sluta röka är det viktigaste man kan göra för att bromsa KOL.

Att KOL-patienter löper högre risk för luftvägsinfektioner är väl känt. Men de har också en högre risk för andra bakterieinfektioner, som tuberkulos och infektioner med bland annat pneumokocker och stafylokocker som kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd. Det framgår av en doktorsavhandling från Lunds universitet.
    Förkortningen KOL står för ”kroniskt obstruktiv lungsjukdom” och gör att patienterna får svårt att andas. Men sjukdomen påverkar inte bara lungorna utan även andra organ. Den är också kopplad till en högre risk för sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtsvikt.
    Ändå har det hittills varit mest fokus på luftvägsinfektioner, och infektioner i andra organ har inte studerats så mycket, säger läkaren Malin Inghammar.
    I sin avhandling visar hon bland annat att personer i Sverige med en KOL-diagnos hade tre gånger högre risk för aktiv tuberkulos än befolkningen i allmänhet. De löpte också en högre risk för svår pneumokocksjukdom, en typ av infektion som kan ge bland annat hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv