Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Utan dator, dag 7

DEN GODE POETEN, historikern m.m. Alf Henrikson var en flitig herre, som skrev många genialiska visdomsord i sina många dagsverser. Som i den här om publikationer, som i stort gäller även för det mesta som skrivs också på webben:

Trycksaker
Böcker på papper av linnelump
lever i hundrade år.
Däremot torde det vara en slump
hur länge de våra består.
Låtom oss glädjas vid tanken på
att det förhåller sig så.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv