Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

ALMA ser strömmarna som planeter bildas ur

Eggande tecken på flöden som matar hungriga jätteplaneter. Bilden skapad av ESO:s rymdkonstär.

Astronomer har med teleskopet ALMA för första gången sett en viktig fas i hur stora planeter föds. Vidsträckta strömmar av gas flödar över en hålighet i skivan runt en ung stjärna. Det är första gången sådana strömmar, som antas bero på stora planeter i skivan som slukar gas, har observerats direkt. Resultaten publicerades i forskningstidskriften Nature den 2 januari.
    Det internationella teamet studerade den unga stjärnan HD 142527, som ligger ungefär 450 ljusår från jorden och är omgiven av en skiva av gas och kosmiskt stoft. Skivan är återstoden av det större moln som stjärnan bildades från. Håligheten mellan skivans yttre och inre delar antas ha karvats ut av nyfödda gasplaneter som röjt bort gasen medan de växer. Enligt teorier för hur planetsystem bildas växer dessa planeter genom att fånga in gas från den yttre skivan i strömmar som bildar broar över håligheterna i skivan.
    – Astronomerna har förutspått att de här strömmarna måste finnas, men det här är de första gången vi har kunnat se dem direkt. Tack vara det nya ALMA-teleskopet har vi kunnat göra direkta observationer som belyser teorierna för hur planeter bildas, säger Simon Casassus vid Universidad de Chile, som har lett studien.
    Läs hela pressmeddelandet och se ALMA:s bilder på ESO Sverige.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv