Hovbergs blogg

Just another WordPress weblog
Subscribe

Nya rön om mördarbakteriers försvar

Nytt ljus över interaktionen mellan immunförsvaret och streptokocker.

Ny forskning från Lunds universitet kastar nytt ljus över interaktionen mellan immunförsvaret och streptokocker, som orsakar både lindrig halsfluss och allvarliga infektioner som blodförgiftning och köttätande sjukdom. Det sätt på vilket antikropparna fastnar på bakterierna är kopplat till hur allvarlig sjukdomen är.
    Antikroppar är centrala för att vårt immunförsvar ska kunna känna igen och oskadliggöra bakterier. De vanligaste antikropparna har formen av ett Y, där de två spetsarna fastnar på molekyler som tillhör bakterien. Cellerna i immunförsvaret känner igen skaftet och kan då angripa bakterien.
    Ett vapen som vissa bakterier har utvecklat, och som är känt sedan 1960-telet, är att vända dessa antikroppar på fel håll, vilket gör det svårare för immunförsvaret att upptäcka dem. Det gäller bland annat de streptokockbakterier, kallade mördarbakterier, som orsakar både vanlig halsfluss och svårare sjukdomar som blodförgiftning (sepsis) och så kallad köttätande sjukdom. Eftersom detta inte har kunnat studeras närmare har forskarna hittills förutsatt att antikropparna alltid vänds på fel håll vid infektioner av dessa streptokockbakterier.
    Nu har forskare vid Lunds universitet visar att detta inte stämmer. Vid lättare sjukdomar, som halsfluss, sitter anitkropparna felvända, men vid svåra och livshotande tillstånd som blodförgiftning och köttätande sjukdom satt anitkropparna vända på rätt håll. Detta fynd publiceras nu i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Journal of Experimental Medicine och förändrar helt bilden av bakterieinfektioner med flera av våra vanligaste sjukdomsalstrande bakterier.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.

Kommentarer är avstängda.

  • Senaste poster

  • Kategorier

  • Arkiv